Zápisy z jednání

Zápis z jednání Řídící rady ČPS z.s. dne 6.2.2023

Zápis z  jednání Řídící rady ČPS z.s. dne 6.2.2023  

za přítomnosti předsedy dozorčí rady, vedoucí PP sekce

Místo: On line    

Přítomní:   

●     MUDr. Miroslav Koliba, MBA, MHA, LL.M.  - prezident společnosti

●     PaedDr. Michal Joshua Frána, MBA - 1 .viceprezident 

●    Jana Výmolová 2 .viceprezident 

●     Mgr.Eva Ptáčková -- člen řídící rady 

-      MUDr.Jaroslav Lux PhD.- člen řídící rady , předseda sekce vzdelávaní 

 

●     Členové dozorčí rady: 

Ing. Jana Vašková

Pavla Chadrabová  

Radovana Hroníková nepřítomná   

 

 

  1. Schválení  účasti na FIP AGM  2.viceprezidenta  ( finanční náročnost  900  E poplatek +  cestovné ) 

  2. Sjezd v Ostravě -  podány detailní informace ohledně ubytování a prezentace firem. 

  3. Činnost sekce vzdělávání - Referoval MUDr.Lux  

  4. PP day a obsazenost na stánku - Informovala Jana Výmolová , problematické obsazení personální v době PP Day  

  5. Subkatedra Podiatrie a ortopedikcé protetiky na IPVZ - infomoval prezident o vzniku 

  6. PaedDr.Frána infomoval o stavu bannerů  

  7. Aktuální stav:  Pokladna  43 807  Účet 280 253  Kč 126 Eur 

  8. Prezident navrhu čl příspěvek - 1500 Kč k projednání s Valnou hromadou 

  9. Na Sjezdu bude nutná změna adresy spolku  

Zpět

Newsletter

Přihlašte se k odběru newsletteru a budete dostávat aktuální informace do Vaši e-mailové schránky:


(určeno pro nečleny)