Žádost o udělení certifikace akce


Žádost o udělení certifikace

V rámci celoživotního vzdělávaní členů naší společnosti mají možnost pořadatelé vzdělávacích akcí zažádat o certifikaci akce Českou podiatrickou společností. Certifikace akce je předkladáná vedoucím sekce vzdělávaní řídící radě společnosti ke schválení. Certifikace akce garantuje odbornost pořádané akce.

Poplatky: V případě, že o certifikaci akce požádá člen společnosti poplatek je 100 Kč ( jak za jednorázovou akci, tak za opakovanou vzdělávací akci). Poplatek se hradí vždy za kalendářní rok, v kterém se akce koná. Pro nečleny společnosti je poplatek za certifikaci 300 Kč za každou jednotlivou akci.


Veřejné údaje do seznamu akcí:

( počet bodů za akci)

Příloha ke zveřejnění:


Místo konání akce:


Kontakt na organizátora akce:


Neveřejné přílohy

Program akce ve formátu PDF, podklady k posouzení atd.


Prosíme zaslat v příloze:
1. Seznam lektorů s jejich kvalifikací (vzdělání, kurzy, atestace ...), Jméno, příjmení, titul odborného garanta, který je po celou dobu akce přítomen.
2. Plánovaný počet osob na akci, cena za jednu školenou osobu
3. bude-li provedena závěrečná zkouška, jak bude výsledek uchován a po jakou dobu
Postup, kterým se řídí ŘR ČPS při udělování certifikace ČPS pro akci:

Newsletter

Přihlašte se k odběru newsletteru a budete dostávat aktuální informace do Vaši e-mailové schránky:


(určeno pro nečleny)