Zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů na portále www.podiatrie.cz

1.Společnost ČPS z.s.se sídlem Frýdecká 936/59 , Vratimov IČ

26541327 - (dále jen „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského

parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),(dále jen „Nařízení“),

následující osobní údaje:

- jméno, příjmení

- e-mailovou adresu

- telefonní číslo

- adresu/sídlo firmy/provozovny

- rok narození

- adresa

- scany certifikátů o absolvovaní školení dodané členy společnosti

2.Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro evidenci členské základny

Správce zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence a případného budoucího

uplatnění a ochranu práv a povinností smluvních stran.

Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let

od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní

předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné

na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro

splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

3.Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být členovi zasílány

novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona

č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej člen neodmítne.Tato

sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu odhlásit.

4.Zpracování osobních údajů je prováděno ČPS , tedy správcem osobních údajů.

Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé databáze :

a) vybraní členové řídící rady společnosti a zvolení vedoucí sekcí (dle sekcí)

b) firma pověřená řídící správou www stránek ( p.Oršilík)

c) Česká pošta, s. p., Praha 1, Politických vězňů 909/4, 225 99 ( doručení PL)

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

5.Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese podiatrie@gmail.com

6.Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.podiatrie.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

- měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se

návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách základní funkčnosti webových stránek

Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních

údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného

zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření

statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou

posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje

identifikaci jednotlivce.

7.Vezměte prosím na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

- zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení

- scanovat certifikáty o školené bez datumu narození nebo rodného čísla ( nejsou požadovány k evidenci o absolvovaných školeních )

- vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo

opravit popřípadě požadovat omezení zpracování

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to

nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce

- na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na

základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy

- požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů

- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že Vaše práva podle Nařízení

byla porušena v důsledku zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s tímto

nařízením

- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

 

 

Newsletter

Přihlašte se k odběru newsletteru a budete dostávat aktuální informace do Vaši e-mailové schránky:


(určeno pro nečleny)